ACTUALITAT

Serveis Jurídics

[Envia'ns una consulta]  Sovint tenim dubtes de caire legal, dubtes sobre si podem o no podem fer tal cosa. També veiem coses que sabem que no compleixen la llei i que ens agradaria que no fos així.

Aquesta secció està pensada perquè ens envieu tots els vostres dubtes legals relacionats amb el món educatiu i formatiu i us puguem donar una resposta. Per exemple, hi ha un dubte bastant recorrent entre la població estudiantil d'aquest país, que és saber si essent estudiant d'institut però ja major d'edat, se li pot prohibir sortir del centre d'estudis o si l'escola té dret a notificar als pares les seves absències.

Dubtes com aquest intentarem respondre'ls dins les nostres possibilitats el més ràpidament possible, per tal de donar-vos una assessorament en un tema en que els estudiants solen estar molt desinformats.

També voldriem que ens féssiu arribar aquells incompliments de la llei que detecteu a les vostres universitats o centres d'estudi.
Una mostra podria ser l'incompliment de fer que el català sigui la llengua vehicular de les aules a l'educació obligatòria, establert per llei. Sigui quin sigui el motiu, ens ho podrieu fer saber, i nosaltres, després de contactar-vos i mirar-nos més a fons el cas, intentariem prendre les mesures jurídiques pertintents per solventar-ho (des de la mediació fins a la denúncia si calgués).

Estudiants en Acció no garanteix poder donar resposta o actuar en tots els casos que li arribin, però sí que assegura estudiar-los a fons tots i cadascun d'ells.

Per fer-nos arribar qualsevol escrit sobre les coses que us acabem d'esmentar, feu-ho al mail:A més, aquí us posem un recopilatori de legislació referida a Educació i Universitats:

 

Legislació Generalista - Universitats 

(PDF) | Declaració de Bolonya
(PDF) LUC (Llei d'Universitats de Catalunya)
(PDF) | LOU (Ley Orgánica de Universidades)

Legislació Generalista - Instituts

(PDF) | Pacte Nacional per l'Educació
(PDF) | Carta de Drets i Deures dels estudiants | (Versió reduida en Power Point)

Legislació sobre ensenyament i llengua


Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda