ACTUALITAT

Qui som?

Qui som?

Nascuts el dia 18 de febrer del 2006 en un congrés fundacional on van assistir vora de cent persones amb l’objectiu de ser present a mig termini tant a totes les universitats dels Països Catalans com als seus instituts, Estudiants en Acció som un sindicat català d’estudiants progressistes que comparteixen un model d'educació pública, gratuïta, laica, catalana i de qualitat; alhora que un model d'organització i acció estudiantil concret basat en la defensa de les condicions de vida i estudi dels i les estudiants.

Que volem?Lluitem per un ensenyament que sigui:

Públic i GratuïtCatalà
LaicIntegrador
 de Qualitat On els estudiants
tinguem un pes
determinant


A més, volem esdevenir una eina de servei per a tots els estudiants, oferint-los solucions a tots aquells problemes que es poden trobar al seu dia a dia.

Com ens organitzem?

De forma assembleària a través de facultats i universitats, amb congressos nacionals anualment.
A Instituts ens organitzem en assembles comarcals que depenen directament de la Secretaria Nacional d'Instituts, on també s'hi engloben Cicles Formatius.

Per què ho fem?
 
Malgrat la joventut del projecte, la majoria dels nostres integrants porten molt temps dedicats a la tasca de defensar els drets de tots nosaltres, els estudiants.
Dedicar bona part de la nostra etapa estudiantil a defensar els estudiants és un fet que mou a molta gent al llarg de la seva vida. 

No perquè la nostra etapa d’estudiants sigui delimitada en el temps hem de renunciar a defensar els nostres drets com a col•lectiu, ja que moltes millores les aprofitarem nosaltres mateixos, i les que no, és el nostre deure deixar als que venen darrere unes condicions millors que les que vam trobar nosaltres. 

I per si fos poc, millorar el sistema educatiu és un bé no sols pels estudiants, si no per tota la societat, de la qual en formem part de per vida, així com pel nostre país, els Països Catalans.

És per això que des d’aquestes línies us animem a engrescar-vos amb el projecte i unir-vos a nosaltres.
Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda