ACTUALITAT

Metodologia

A Estudiants en Acció creiem que tant important és els objectius que es volen aconseguir com els métodes per aconseguir-los.
Evidentment tothom vol "un Món millor", però l'important és saber quin és aquest objectiu i com vols arribar-hi. 

És per això que després d'haver definit quins són els nostres objectius a grans trets a la secció corresponent, aquí podeu trobar els principis que ens guien a l'hora d'actuar:

1. Defugir sempre que sigui possible el posicionament en temes no vinculats al món educatiu.
Ens basem en fer política d’universitats, no política a les universitats.

2. Participar activament en tots els òrgans de decisió on tinguem representants.
No a la política de seients buits.

3. Reclamar tant des dels passadissos com de les institucions.
Una sense l’altre no són res.

4. Donar suport i impulsar la via judicial per defensar els drets dels estudiants sempre que sigui necessari.

5. La promoció de xerrades  que mostrin un enfocament diferent a l’oficial que s’ensenya en una carrera, així com la col·laboració en tots aquells actes lúdics que promoguin i dinamitzin l’associacionisme i les relacions entre els estudiants.
Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda