ACTUALITAT

Els alumnes de segon any dels Cursos Formatius de Cicle Superior reivindiquen que no els canviin les condicions d'accés a la universitat a mig curs

14 de gen. 2011

Els estudiants demanen poder accedir a la universitat amb les mateixes condicions amb les que es van matricular al Cicle.


El 17 de desembre del 2010, es va publicar al BOE l'Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que els estudiants de Cicle Formatiu "podran" realitzar els estiguem en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, és a dir els que acabem el cicle superior de FP i vulguem accedir a la universitat.

Ens sembla injust que aquesta mesura s'hagi adoptat a meitat de curs, que no s'hagi informat amb el temps necessari per poder-nos preparar, que no disposem del contingut o temari, que desconeixem la data de la matrícula així com el lloc i dia de realització dels exàmens. Demanem la vostra ajuda per exigir al govern la postergació i, si s'escau un nou estudi de la mesura adoptada per l'accés a la universitat.
Amb aquesta norma s'instaura un examen voluntari, però si no el fan la seva nota final de cicle es divideix entre 14 punts, que són els totals de l'accés, és a dir han de fer un examen de dues matèries específiques de la selectivitat i aquestes es multipliquessin per 0,2 o 0,1 segons cregui la Universitat. Si considera que són molt importants multipliquen la nota dels dos exàmens per 0,2 cada una i així la nota de FP es multiplica per 0.6. Si consideren més important el cicle realitzat les notes de la selectivitat es multipliquessin per 0,1 cada una i la de l'FP per 0.8.

Amb això s'entén que els alumnes de Cicle Formatiu que aquest any havien de fer l'accés a la universitat poden tenir com a màxim un 12 o un 10 segons la carrera si no fan els exàmens voluntaris acabats d'instaurar, condicions que no estaven establertes quan va començar el curs.

La matrícula per a l'examen voluntari és del 9 al 21 de febrer de 2010, ningú o gairebé ningú sap res d'això i tenen menys d'un mes per matricular-se.

Com es prepararen per a aquest examen? Quin temari han d'estudiar? On es realitzaran? On s'ha de pagar? Com es matriculen? Perquè han de fer això? Perquè els canvien les coses a meitat de curs? Perquè els dificulten tant l'accés?

Hem d'unir-nos i enfrontar-nos! Els estudiants no som conillets d'Índia amb els que es pot realitzar la prova d'error. Aquests estudiants NO van començar el cicle amb aquestes noves disposicions i ara són desconegudes per ells, però al mateix temps se'ls tornen obligatòries.

ENTENEM QUE EL SEU DRET ÉS ACABAR com es va disposar AL INICI DEL CICLE.

BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19391.pdf

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda