ACTUALITAT

Què és el Pla Bolonya?

23 de set. 2010

Què és?
El Pla Bolonya és com es coneix popularment l'Espai Europeu d'Educació Superior, que es va començar a gestar a Bolonya l'any  1999  i ha d'estar aplicat a totes les universitats europees l'any 2010, tot i que ja comença a aplicar-se a molts llocs.

Que suposa?

L'EEES suposa moltes coses:

1-Les llicenciatures i les diplomatures s'unifiquen en una sola nomenclatura que és diu grau, amb el que s'obté el títol de graduat.
Posteriorment hi ha un postgrau o màster per especialitzar-se. En acabar-lo si es vol es pot accedir al doctorat.

2-S'aplica un nou model de crèdits anomenat ECTS (European Credit Transfer System). Actualment un crèdit universitari equival  a 60 hores de classe, tant si hi vas com si no.

Amb l'ECTS, un crèdit equival al nombre d'hores que l'estudiant dedica a aquella assignatura comptant feina a casa, assistència a classe, treballs, pràctiques, seminaris i els propis exàmens.
Per norma general, 60 crèdits equivalen a la feina feta en un curs acadèmic, 30 la feta en un semestre i 20 la feta en un trimestre.

A més, Bolonya aposta per una evaluació continuada enlloc de per l'evaluació única que es fa ara majoritàriament.

3-Estableix que l'oferta de les universitats en carreres i els seus continguts han d'anara enfocades cap a les demandes del mercat de treball i suprimir aquelles que no siguin rentables.

I això és millor o pitjor?

Com en tot, per a una reposta correcta cal analitzar cas per cas de forma detinguda, però a nivell general, és molt perjudicial pels estudiants/es de les classes treballadores. Analitzem els motius en cada cas:

1-La unificació de llicenciatures i diplomatures en graus amb una durada comuna dins el possible no és en si dolenta.Ni tampoc ho és la idea dels postgraus per especialitzar-se.

El grau aniria enfocat a assolir uns coneixements bàsics per a l'exercici professional d'una carrera, i el postgrau a tenir uns coneixements específics molt complets que permetessin assolir una especialització real i un treball més qualificat encara.

Tanmateix hi ha una petita trampa. Com que el Grau ja dóna accés al mercat de treball, els governs no tindrien perquè subvencionar els postgraus a la universitat pública, i aquests podrien tenir la consideració que avui té un màster i ser de preu privat.

Estudiants en Acció reclama incondicionalment que els postgraus siguin a preu públic.


2-Els crèdits ECTS elititzaran la universitat.


El gran problema real de Bolonya són els crèdits ECTS. Per què? Molt senzill. Aquesta modalitat docent, que potser a nivell d'aprenentatge millor o pitjor, requereix alumnes a temps complet, la qual cosa fa impossible compaginar feina i estudis, i tots aquells que hem de treballar per pagar-nos la carrera i no dependre de ningú.

Com es pot deduir, només podran accedir a la universitat aquells que nonecessitin treballar, és a dir, els fills de les classes benestants.

Estudiants en Acció demana la supressió absoluta dels crèdits ECTS i la dotació de beques dignes a tot l'estudiantat o l'aplicació de la Renta Vital Bàsica a tothom.


3-La directiu que estableix que les carreres han d'anar a enfocades a l'eficiència del mercat és una equivocació, ja que des d'Estudiants en Acció considerem que tothom té dret a estudiar i aprendre allò que desitgi al marge de les demandes del mercat.


Tanmateix volem remarcar que com tota directiva europea, depén de la interpretació que en faci Madrid. La voluntat de suprimir Filologia Catalana s'excusava en Bolonya però era una decisió política que res tenia a veure amb l'EEES.

Des d'estudiants en Acció volem remarcar que si bé l'EEES pot ser la base ideològica, la interpretació de tot el que diu pot ser molt flexible, i que si bé Bolonya és l'arma del crim, Madrid n'és l'assassina i referma la necessitat d'un estat català propi que miri més pels nostres interessos.


4-
L'altra gran qüestió referent a graus i post graus és la seva durada. Mentre que tot Europa aposta per un model de 3+2 que  facilitaria l'accés al mercat de treball abans, amb una formació adient i ràpida, i dos anys d'especialitzar-se, que donaria pera  un major aprofundiment en la matèria triada, el govern espanyol aposta per un model de 4+1, al qual ens oposem frontalment pels motius que podeu veure aquí .

Estudiants en Acció es mostra favorable al model de 3+2.5-
També volem criticar que malgrat que la idea de convergir amb Europa és bona i cal fer-ho, s'està fent malament, ja que no s'unifiquen ni tant sols els noms de les carreres i els seus continguts mínims.

Des d'Estudiants en Acció reclamem una convergència universitària europea més ben feta, més humana i més progressista.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda