ACTUALITAT

"Estudiants en Acció" es refunda sota el nom "Acció Estudiantil"

25 de set. 2010

L'entitat conservarà la majoria de la imatge gràfica i finalitats, però diferirà en el mètode de treball i en les accions.

Per tal d'explicar el canvi, l'Assemblea Nacional d'Estudiants en Acció ha aprovat el següent manifest refundacional:

----------------------------------------------------------

Barcelona, a 25 de setembre del 2010


Manifest Refundacional d’Estudiants en Acció en ACCIÓ ESTUDIANTIL-EURECA

Estudiants en Acció, després de quatre anys d’existència com a sindicat català d’estudiants en que hem defensat els drets dels estudiants arreu del país, considerem que és l’hora de fer balanç i anàlisi de la situació actual del món estudiantil i traçar un nou camí en funció de les necessitats i conclusions que se n’extreguin. 
El moviment estudiantil té un problema principal, i és la duració limitada dels seus membres compromesos en aquesta categoria: la d’estudiants. Més enllà de l’aprenentatge continuat, és evident que un estudiant, entesa la condició d’estudiant com la principal, només ho és durant una etapa determinada de la vida. Això vol dir que les associacions estudiantils, o bé adopten un rol no estamental que permeti la cabuda a tothom preocupat per aquest àmbit (el de l’educació) més enllà de la seva condició o no d’estudiants, o bé renoven els seus integrants contínuament per tal de poder fer activisme i representació.

Aquesta darrera opció és dura, però tanmateix és a la que es veuen abocades per força totes les associacions d’estudiants. Això a més implica una baixa efectivitat, doncs l’entramat burocràtic del món educatiu i universitari és molt complex, i dominar-lo és condició indispensable per incidir-hi. Quan un estudiant agafa un complet domini d’aquestes institucions ja porta temps exercint com a representant i està a punt de retirar-se del moviment. Si el salt generacional amb els seus successors és gran, no es podrà transmetre adequadament aquest coneixement adquirit als nous representants d’estudiants de l’entitat.

D’altra banda, poder compaginar en molts casos els estudis amb la feina i a més amb exercir d’activista i representant institucional que comporta el sindicalisme estudiantil requereix tot sovint a les associacions sindicals estudiantils o bé gent alliberada per realitzar aquestes tasques, o bé un alt grau de feina i dedicació voluntària en captar nous membres per poder realitzar totes les tasques sense que aquestes campanyes de captació vagin en detriment de la defensa institucional a diversos nivells dels estudiants. Això és certament difícil d’assolir, i si un sindicat no aglutina prou gent sovint ha d’especialitzar-se entre la tasca institucional, la formativa o l’activista, no rendint per igual en totes les àrees però sent totes igual d’importants.

Per això sempre hem cregut que els sindicats d’estudiants podien solucionar millor aquest problema aglutinant  tots aquells  que compartissin una idea sobre les temàtiques educatives, i a molt estirar, aquelles qüestions que li són alienes però amb una afectació directa sobre aquest àmbit. Això portaria a uns sindicats ideològicament el més amplis possible i a la vegada més grans i forts.

Estudiants en Acció va pretendre assolir aquest model: ser un sindicat amb unes idees molt clares sobre l’àmbit educatiu però neutral i molt plural sobre les qüestions socials de fora d’aquesta temàtica dins els nostres principis ideològics. Si bé durant molt temps i en moltes facultats s’ha mantingut amb èxit, en d’altres la pròpia inèrcia dels militants, sovint gent interessada en la política en general, no s’ha pogut evitar que en la cerca d’una plataforma universitària per fer pedagogia dels seus ideals polítics a les universitats i instituts del país, i a falta d’altres referents, s’acabés usant el propi sindicat per fer allò que en diem “política a les universitats”. Aquesta dinàmica l’hem constatat com a natural, i al cap i a la fi, no contraproduent per l’estudiantat (defensem que és bo que es faci política a les universitats) però pensem també que és negatiu que és faci des dels sindicats estudiantils, ja que de mica en mica els van guetitzant en una ideologia política molt concreta, i en els casos més extrems, en un partit polític concret.

Arribats a aquest punt, Estudiants en Acció considera que el model ideal pel moviment estudiantil és la creació de diverses associacions estudiantils de caire polític-ideològic, que apart d’un extens i concret ideal vers els mon educatiu, tinguin també un ventall ideològic socioeconòmic que les empari. Però aquestes entitats no haurien de ser considerades com sindicats d’estudiants, si no com associacions polítiques - ideològiques d’estudiants i que no haurien de concórrer a les eleccions d’estudiants. En aquest sentit prenem com a exemple l'entitat AURECA-Associació Universitària Republicana de Catalunya, de la que ens sentim des d'ara la seva branca juvenil.

Per contra, els sindicats haurien de ser eines que a partir d’un programa merament centrat en el món educatiu, es dediquessin a la defensa institucional del mateix i a la formació i difusió interna i externa.
Aquests sindicats haurien de ser molt oberts, i les associacions ideològiques que comparteixin unes bases mínimes podrien unir-se per pactar un programa sindical per concórrer juntes i sense sectarismes en sindicats d’estudiants nous o recolzant-ne d’existents que compleixin aquests requisits de funcionament. Això solventaria  els dos problemes principals del moviment: la guetització dels sindicats i la dificultat de renovació.

Estudiants en Acció estem molt orgullosos de la tasca desenvolupada com a sindicat d’estudiants tradicional i dels èxits assolits durant aquest temps, però, sent conseqüents amb aquest anàlisi, Estudiants en Acció decideix reconvertir-se en una associació ideològica estudiantil emparada en els valors republicans, progressistes, de justícia social i de catalanitat, trobant la màxima expressió d’aquesta darrera en la promoció de la llengua catalana en el món formatiu i la promoció de la independència de tots els Països Catalans.

Estudiants en Acció no renúncia a treballar des del sindicalisme estudiantil per assolir aquestes fites i per això promourà la col•laboració tant orgànica com dels seus associats a títol personal amb aquells sindicats d’estudiants que en cada moment siguin capaços d’elaborar el programa més afí amb el nostre ideari.

Aquesta conversió en associació ideològica no implica ni ha d’implicar cap pèrdua d’independència orgànica vers els partits polítics i altres organitzacions, i des d’aquest manifest refundacional, expressem la nostra convicció de que les associacions d’estudiants de qualsevol tipus han d’estar lliure de cap vincle orgànic o directiu amb els partits polítics i manifestem explícitament que aquesta és la voluntat d’Estudiants en Acció.

Conscients que el canvi de paradigma en el món associatiu estudiantil exposat en aquestes línies no arribarà per la simple reconversió de la nostra entitat, i que això només arribarà amb el temps i a través d’una forta pedagogia entre els estudiants, Estudiants en Acció acceptarà promoure nuclis propis amb finalitat sindical allà on, o bé cap sindicat sigui capaç de superar les dinàmiques ideològiques sectàries, o bé on cap sindicat hi sigui present, però des d’una vinculació amb aquests nuclis locals merament de suport logístic dins el marc d’unes idees base.

Per tot això “Estudiants en Acció”, en el Congrés Nacional celebrat a Barcelona el dia 25 de setembre del 2010, decideix refundar-se en una associació estudiantil ideològica sota el nom d’ “Acció Estudiantil - Estudiants i Universitaris Republicans de Catalunya” i es dota d’uns nous estatuts que recullen entre altres la seva nova filosofia.

A Barcelona, 25 de setembre del 2010,

Jordi Domènech                                     Alexandre Figueres
El Secretari General                                                       Portaveu Nacional
Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda