ACTUALITAT

I Trobada de la Taula Nacional per a la Universitat Pública

25 de febr. 2009

En un context de mobilitzacions i tensió creixent entre els diferents col·lectius implicats o afectats per l' implementació de l'EEES, el passat 16 de febrer va tenir lloc la primera trobada de la Taula Nacional per a la Universitat Pública. Des d'Estudiants en Acció,  vam valorar força positivament aquesta necessària iniciativa de diàleg per part de la Comissionada d'Universitats, tot i considerar que la proposta arribava excessivament tard i era insuficient, en el sentit que crèiem que tal com estava plantejada no donava resposta a la necessitat d'establir un autèntic debat sobre el futur de la Universitat Pública.

Així, des d'una posició força escèptica respecte l'eficàcia i conseqüències reals d'aquest 'nou procés de mediació', vam condicionar la nostra presència a la Taula a una sèrie de requisits: una moratòria d'un any en l'aplicació de l'EEES, una reformulació dels actors que haurien de participar-hi (creiem necessari garantir la presència de professors aliens al rectorat i representants del PAS), i el desbloqueig de les desavinences amb la resta del col·lectiu estudiantil.

En una negociació és important tant el contingut com la qüestió metodològica: trobar els millors mecanismes possibles per entendre'ns és fonamental, i més quan fa temps que no hi ha hagut diàleg entre els principals actors implicats. Si no s'aconsegueix aquesta primera premissa per al debat, acabar una primera trobada amb només 5 estudiants participant de la Taula, no hauria de sorprendre a ningú.

Davant el pervers tractament que han fet els mitjans de comunicació de la notícia, passant per alt els elements fonamentals de les condicions amb que es va dur a terme aquesta trobada, així com els acords o no-acords als que es van arribar, creiem necessari intentar suplir aquest buit informatiu, així com explicar la postura que finalment vam adoptar des d'Estudiants en Acció.

Així, cal dir que dels 20 estudiants convocats, només 17 van assistir-hi, 10 dels quals –els dos representants de la UPF, UB, UAB, UDL, i un dels representants tant de la URV i UPC-, es van aixecar i van marxar després de llegir els respectius manifestos de protesta. Estudiants en Acció, malgrat compartir part dels motius de les reivindicacions dels nostres companys i fer extensiu també el nostre propi manifest als diferents integrants de la Taula, vam optar per quedar-nos a escoltar l'opinió dels rectors i de la resta d'estudiants. La mateixa base del diàleg es troba en el respecte mutu, que va des de certa capacitat d'empatia i ús de retòrica no ofensiva (que no implica rebaixar el nivell de les reivindicacions o de la crítica), fins a la voluntat d'escoltar i d'intentar entendre a l'altre. Per poder arribar als acords necessaris per millorar la Universitat Pública, ens sembla vital mostrar actituds molt més receptives que les protagonitzades pels estudiants que es van aixecar, sense donar-se (a ells) l'oportunitat d'escoltar les respostes a les seves protestes.

Les intervencions fetes pels rectors –volem destacar el fet que cap vicerector participés en el debat, la qual cosa reforça la idea de fins a quin punt la postura del rectorat és unànime, i així la importància d'incloure altres professors es fa evident-, van anar majoritàriament en la línia de remarcar la necessitat de trobar la manera de crear i trobar unes bones condicions de diàleg. En base això, ens sembla absolutament criticable la postura de la senyora Blanca Palmada, Comissionada d'Universitats, que prescindint de les apel·lacions fetes a la millora dels mecanismes d'entesa, va cloure la trobada informant de quina seria l'agenda de la pròxima trobada, rebutjant així la possibilitat de canviar la composició o les condicions de la Taula Nacional.

Per últim, dir que la representant d'Estudiants en Acció no va ser present a la Taula fins al final, doncs quan la Comissionada va intentar començar a parlar de temes més polítics –els objectius a tractar a la Taula Nacional-, apel·lant per últim cop a la necessitat de reformular les condicions de diàleg, i posant èmfasi en el fet que qualsevol acord pres amb el suport de només 5 representants d'estudiants resultava il·legítim, es va procedir tal i com s'havia anunciat al manifest: fins que no es compleixin certs requisits, Estudiants en Acció no participarem de la Taula Nacional per a l'Universitat Pública.  

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda