ACTUALITAT

Anàlisi dels resultats de les eleccions a rector a la UPF

4 de març 2009

El passat 26 de Febrer la comunitat universitària de la UPF es va apropar a les urnes per expressar el seu suport o rebuig a que J.J.Moreso continuï en el càrrec com a rector. Degut al fet que només hi havia un candidat, l’element sorpresa de les eleccions raïa en veure fins a quin punt l’actual rector gaudia del suport de la comunitat universitària. El resultat ha estat que dels  2171 vots emesos, 1583 són en blanc, és a dir, que el 72’91% de les persones que s’han acostat a les urnes  no volen que J.J.Moreso repeteixi càrrec. O, dit amb unes altres paraules, que el rector només compta amb el 25,84% del suport de la comunitat universitària.

Creiem convenient analitzar quin ha estat el vot de càstig (que és com considerem que cal entendre els vots en blanc) per sectors –i que no apareix a la web de la UPF, on només s’han publicat els vots a favor i els percentatges de participació-:

    * Sector A (professors doctors amb vinculació permanent) = 24%
    * Sector B (professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i els professor emèrits) = 29%
    * Sector C (professors funcionaris no doctors dels cossos docents, els professors funcionaris interins dels cossos docents, els professors col·laboradors permanents no doctors, els professors col·laboradors temporals, els professors associats i el personal investigador en formació) = 50’4%
    * Sector D 1(estudiants de primer i segon cicle) = 86’94%
    * Sector D2 (estudiants de màster universitari i doctorat) = 80′77%
    * Sector E (Personal d’Administració i Serveis) = 70′87%

D’aquí cal destacar especialment el vot de càstig del PAS, el segon col·lectiu amb índex més alt de participació (63,19%), i dels estudiants, que són els dos col·lectius més nombrosos de la universitat i els més perjudicats pel que fa a la incidència de la seva opinió en els òrgans de govern i gestió de la universitat.

Davant d’això, des d’Estudiants en Acció volem:

    * Davant del fet que només 140 estudiants han mostrat el seu suport a J.J.Moreso, aconsellar al rector que dugui a terme un saníssim, senzillíssim i molt recomanable exercici de reflexió i mesura de paraules, sobretot alhora de titllar com a ‘minoritaris’ als estudiants que desaproven la seva gestió de la universitat.
    * Demanar a J.J.Moreso que sigui conseqüent amb els resultats i que no accepti repetir com a rector (o que dimiteixi  tant bon punt prengui possessió del càrrec, i que torni a convocar eleccions).
    * Que J.J.Moreso sigui conscient de que no gaudeix de suport i que, per tant, ara més que mai cal que ell i el seu equip de rectorat escolti i tingui present la veu de la comunitat universitària, substituint la seva política de la confrontació i desinformació per una aposta real pel diàleg.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda