ACTUALITAT

Estudiants en Acció dóna suport a les mobilitzacions del proper 6 de març en defensa de la Universitat Pública

4 de març 2008

Davant la manifestació convocada pel proper 6 de març per part de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública, ESTUDIANTS EN ACCIÓ vol manifestar:

En els últims anys hem vist com es plantejava una reforma molt important per al sistema universitari europeu i català. L’adopció d’un Espai d’Ensenyament Superior Europeu, que permeti la lliure mobilitat de l’estudiantat entre els estats membres de la Unió Europea, és una oportunitat important per a aquelles persones que vulguin desenvolupar la seva vida estudiantil o laboral fora de les fronteres de l’ Estat Espanyol.

Per altra banda, per primera vegada s’ha posat en entredit el model educatiu de lliçó magistral, obrint l’ensenyament a un model més pràctic i participatiu. Aquest model permet a l’estudiantat assolir més fàcilment els coneixements, i veure’n de manera directa l’aplicació pràctica i real dels conceptes que aprèn.

No obstant, l’aplicació de l’EEES, conegut com a Pla Bolonya, comporta greus problemes, d’entre els quals destaquem: 

  • La implementació d’aquest mou model implica la necessitat de dedicar molt més recursos humans i econòmics a les universitats. Donat que aquests recursos no els assumeixen els poders públics, les universitats es veuen obligades a la recerca de finançament privat, fet que obre la porta a la progresiva entrada de les empreses a les universitats. L’entrada de capital privat al finançament de la Universitat posa en greu perill la qualitat de l’ensenyament universitari. Les empreses multinacionals prenen quotes de poder i control a les universitats, i poden adaptar els plans docents a les seves necessitats i fer desaparèixer carreres, tot i aplicant conceptes com el de rendibilitat a un servei que hauria de ser públic i universal, i per tant lliure de les lleis del mercat.
  • La llengua catalana queda sotmesa també a criteris de rendabilitat, amb greu perill de desparèixer de la universitat en favor de llengües més “útils” a les grans multinacionals.
  • El model d’ensenyament pràctic i participatiu requereix més hores de dedicació a l’estudiantat. Els i les estudiants no poden treballar al mateix temps que cursen estudis superiors, i això impedeix a les persones amb menys recursos estudiar a la Universitat. L’ensenyament universitari quedarà d’aquesta manera restringit només a les persones provinents de famílies amb un gran poder adquisitiu, trencant amb el principi d’igualtat d’oportunitats, en cas que no s’adopti un nou sistema de beques o la instauració d’un salari estudiantil que possibiliti l’accés de tothom a l’ensenyament superior.


ESTUDIANTS EN ACCIÓ  aposta per un ensenyament superior totalment gratuït, català i de qualitat, i lliure d’intervenció de l’empresa privada. Una Universitat accessible a tothom, amb igualtat d’oportunitats per a tots i totes, independentment del seu poder adquisitiu. Una Universitat que no formi futurs treballadors i treballadores, sinó persones lliures que puguin decidir lliurement sobre el seu futur.

Per tot això, ESTUDIANTS manifesta el seu ple suport a la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública, i  a la manifestació del 6 de març per reivindicar una Universitat pública, catalana i de qualitat.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda