ACTUALITAT

La carpa Movistar i la mercantilització de l'ensenyament

6 de nov. 2007

Com molts haureu pogut comprovar, fa unes setmanes que s'ha instal·lat una carpa Movistar a la Universitat de Barcelona. Des d’Estudiants en Acció, un cop escoltades les explicacions del rector de la Universitat durant el passat Claustre, pel que fa referència la instal·lació de la carpa Movistar en terrenys de la UB volem manifestar:

  • Que les funcions dels òrgans universitaris han de ser respectades per totes i tots, fins hi tot el rector. Per això reprovem que no demanés autorització al Consell de Govern per a negociar la cessió d’un espai útil a una empresa privada.
  • Des del nostre sindicat coneixem la difícil situació econòmica de la UB i, tot hi que creiem que cal treballar perquè el finançament públic sigui suficient, no ens oposem a la recerca de vies de finançament, sempre que no suposi com a contrapartida una mercantilització de l’ensenyament.
És per això que estem a l’expectativa, esperant que la Universitat compleixi la seva paraula i destini els diners obtinguts del lloguer de l’espai en actuacions que incideixin directament en la millora de les condicions d’estudi dels i les estudiants del Campus Sud, alhora que faci valer la seva autoritat per impedir la publicitat massiva dins les nostres Facultats.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda