ACTUALITAT

ESTUDIANTS EN ACCIÓ lamenta la manca de valentia del comissionat per a Universitats i Recerca

5 d’oct. 2007

Recentment, el comissionat per a Universitats i Recerca del govern català ha anunciat que proposarà a les universitats catalanes que facin proves de competència lingüística en llengua catalana i llengua castellana a aquells alumnes provinents d'altres estats de la Unió Europea. Davant aquest anunci, ESTUDIANTS EN ACCIÓ vol dir la seva.

El comissionat, que novament ha reaccionat en base a les reclamacions de la comunitat universitària en comptes de fer-ho per iniciativa pròpia, considera, igual com fem a ESTUDIANTS EN ACCIÓ, que el procés de convergència europeu pel que fa a l'ensenyament superior representa una sèrie de reptes però que en alguns casos poden esdevenir un perill per a elements nuclears del nostre sistema universitari, entre d'ells l'àmbit lingüístic. És per això que des del nostre sindicat aplaudim la proposta del comissionat, però la considerem totalment insuficient i una oportunitat perduda.

Si realment, tal com afirmen en el seu comunicat, el comissionat creu que "la llengua constitueix un element essencial per a l'accés al coneixement, també en el marc de l'educació superior universitària" i el seu paper "no és només instrumental, sinó que intervé de manera decisiva en les competències d'argumentació i comunicació que han d'acreditar tots els titulats universitaris", com pot ser que no es plantegin que l'exigència de competència lingüística s'apliqui també als alumnes provinents de la resta de l'Estat Espanyol? Es tracta d'una posició discriminatòria la que defensa la Generalitat, tot exigint uns coneixements superiors als alumnes provinents de diversos països mentre als espanyols no se'ls exigeix el mateix. Si de veritat el govern creu que el català ha de ser algun dia la llengua vehicular en l'ensenyament, és imprescindible establir mecanismes per tal d'assegurar-nos que tot aquell que accedeix al nostre sistema universitari acrediti un nivell mínim de la llengua del nostre país.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda