ACTUALITAT

Estudiants en Acció creu que el nou decret d'ensenyament és millor que l'esborrany inicial però obre una esquerda per torpedinar la immersió lingüística

9 de juny 2007Arran de l'acord al que han arribat les forces del govern referent al nou DECRET CATALÀ D’ORDENACIÓ CURRICULAR DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, i on es tracta el tema de la immersió lingüística i la tercera hora de castellà, el sindicat estudiantil Estudiants en Acció, considera que se'ns dubte el nou acord que es preveu definitiu és millor que el primer esborrany presentat per la Conselleria d'Educació. 

Tot i així aquestes millores no són satisfactòries pel sindicat.  El gran entramat legal i de decrets i contradecrets que han envoltat aquest afer fan que aquest resultat pugui semblar una victòria, quan en realitat deixa massa escletxes obertes tot i contenir algun avenç molt significatiu.

Rememorant els fets, s'observa que:

El govern espanyol treu un decret de primària on s'estableix una hora més de castellà a la setmana en aquest període educatiu. Això apart de ser un atac a la immersió lingüística per la manca d'hores lectives on encabir-les, envaeix competències de la Generalitat.

La Generalitat recorre el decret espanyol, però a la vegada la Conselleria d'Educació, governada pel socialista Maragall, elabora un esborrany de decret propi on estableix aquestes mateixes hores de castellà. Estudiants en Acció ja va carregar en el seu moment contra aquesta absurditat.

Després de múltiples protestes com la protagonitzada per aquesta organització i moltes altres de la societat civil, el Govern de la Generalitat, i arran de l'oposició d'ERC, decideixen canviar l'esborrany i arribar a un consens.

En aquest nou decret, Estudiants en Acció hi troba "victòries":

 1. Es mantenen les mateixes hores de català i castellà a la primària que fins ara. En aquest cas no és una victòria, si no un manteniment d'una situació correcta.
 2. S'introdueix el concepte d'immersió lingüística en català en la legislació de la Generalitat, complint en part un de les demandes del sindicat, que era actualitzar el decret de l'any 1983 en aquest sentit, adaptant-lo a la llei de política lingüística.
 3. Es consagra el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a través de l’aprenentatge en català de les estructures lingüistiques comunes entre les llengües.

I esquerdes que poden tirar per terra els avenços:

 1. Cada centre podrà triar una llengua a reforçar: el català, el castellà o la llengua estrangera que sigui en funció de la seva realitat social mitjançant un projecte sociolingüístic que haurà de ser aprovat per la Conselleria d'Educació.
 2. No queda clar si aquest reforç es farà en les hores de lliure disposició dels centres i en les de fora de l'horari lectiu o bé si es pot fer en les assignatures obligatòries. En el darrer cas seria molt greu, ja que permetria que les editorials oferissin llibres de totes les assignatures en castellà, doncs totes serien susceptibles de ser impartides en aquesta llengua, facilitant encara més l'incompliment de la normativa d'immersió lingüística.


En qualsevol dels dos cassos, ens trobem que  la Generalitat en principi ha de complir el decret espanyol i l'estat encara pot recórrer aquest decret al igual que la Generalitat ha fet amb el de l'estat. 

Estudiants en Acció entén que per tant la tercera hora de castellà continua existint o s'obre la porta a que existeixi. L'actual situació política a més així ho pot donar a entendre, ja que el sindicat considera que si bé la Generalitat no posa tercera hora, la posa l'estat. 
Cada escola escull quina assignatura es sacrifica per fer-la en castellà i no en català. 

Es maquilla el fet dient que els centres poden triar l'idioma que vulguin reforçar segons la seva realitat, però com que ho ha d'aprovar la Conselleria, i el Govern Espanyol, del mateix color que la conselleria, estarà pressionant, és molt possible que totes les hores en "llengua a reforçar" seran en castellà calgui o no calgui de tal forma que en definitiva es compleixi el decret espanyol d'una forma o altra, sigui pressionant a la Generalitat o als centres directament.

Per tot això, el sindicat manifesta:

 1. Que el Govern de la Generalitat ha de lluitar per tots els mitjans per declarar sense efectes el decret espanyol i en cas negatiu, exercir la insubmissió legal emparant-se en l'Estatut, i evitar cedir davant qualsevol forma de pressió o xantatge com les exposades abans per part del govern estatal.
 2. Que el Govern de la Generalitat hauria de tenir una sola veu i una solo posició clara sobre si aquest decret invalida o no la tercera hora de castellà, ja que actualment existeixen declaracions d'intencions molt contradictòries segons el partit del govern que fa les declaracions que desconcerten la ciutadania.
 3. Que denuncia que en tot aquest procés no s'hagi escoltat mai cap associació d'estudiants, i reclamem un canvi de tarannà en l'elaboració de la Llei d'Educació de Catalunya i el nostre col·lectiu sigui escoltat.
 4. Que en la futura Llei d'Educació cal anar encara més enllà i aclarir els termes confusos de l'actual decret, establint quina nombre d'assignatures cal impartir en català, i quin nombre és susceptible de ser impartida en una altra llengua a nivell de reforç, així com determinar clarament quines són aquestes darreres assignatures per evitar que les editorials comencin a  editar llibres en castellà de totes les matèries.
 5. Que cal reforçar la inspecció escolar sense previ avís per tal de vetllar pel correcte compliment de la immersió lingüística en català als centres, ja que actualment en molts no es compleix la normativa.
 6. Estendre la immersió lingüística en català a l'ensenyament secundari. Amb l'actual fenomen migratori que incorpora alumnes nouvinguts en aquesta etapa escolar és indispensable aquesta mesura, que actualment no és obligatòria i depèn de la voluntat de cada centre, i sols s'estableix que als alumnes hauran de dominar les dues llengües en finalitzar l'etapa.


Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda