ACTUALITAT

Estudiants en Acció arrenca el compromís de l'OCÉ de millorar el servei a la UPF

25 d’abr. 2007


Arrel de la campanya de boicot a OCÉ endegada per Estudiants en Acció-UPF, la Universitat va convocar a l'empresa i el sindicat el passat 12 d'abril per tal de posar en comú les deficiències del servei de reprografia d'OCÉ i buscar-hi solucions.

En aquesta reunió, els representants d'Estudiants en Acció van poder fer arribar a la Universitat i OCÉ les principals queixes dels estudiants sobre el servei de reprografia. Tant la Universitat com l'empresa es van mostrar disposats a negociar, i es van arribar als següents acords:

  1. Els fulls de control de càrrega de paper de les fotocopiadores/impressores accessibles als estudiants seran públics, per tal de controlar la càrrega de les màquines.
  2. Es publicaran informes temporals públics de control de reparació d'avaries i control de qualitat del servei.
  3. Els serveis oferts per OCÉ es sotmetran trimestralment a enquestes d'avaluació per part dels estudiants al Campus Global.
  4. S'oferirà servei amb personal els caps de setmana durant exàmens.
  5. S'estudiaran fórmules per ajustar els preus del servei.
  6. Els estudiants de la UPF tindran prioritat per treballar a OCÉ a temps parcial per tal de compaginar feina i estudis.

Estudiants en Acció es mostra satisfeta per l'acord assolit amb l'empresa, i tot i que desitjaria un servei públic de la universitat i cogestionat directament per estudiants, mentre sigui vigent el conveni entre la UPF i OCÉ és el nostre deure vetllar perquè el servei sigui el millor possible i s'acosti al que nosaltres voldríem, tal com hem assolit arran d'aquesta campanya.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda