ACTUALITAT

Estudiants en Acció afirma que el decret del castellà és una pressa de pèl i exigeix que el català segueixi sent la llengua vehicular a les aules

31 de gen. 2007Davant les diverses informacions aparegudes a dia 31 de gener sobre la possible instauració d'una tercera hora setmanal de castellà a les aules catalanes, i un cop analitzades les diferents notícies sorgides, Estudiants en Acció arriba a la conclusió que el Govern de la Generalitat té previst recórrer el decret de continguts mínims de primària que impulsa el govern espanyol i que estableix una hora més de castellà a la setmana per invasió de competències, però que paradoxalment té previst alhora incloure aquest mateix augment d'hores de castellà al seu propi decret, assumint així el contingut de l'espanyol.


Donades aquestes circumstàncies,  Estudiants en Acció, el sindicat català d'estudiants progressistes, manifestem que:

  1. Aquesta maniobra de rebutjar el decret espanyol per envair competències i alhora assumir-ne el contingut és una pressa de pèl a la societat catalana, intentant ser l'heroi i el malfactor a la vegada.
  2. Estudiants en Acció es reitera en la seva convicció de que el castellà no necessita de reforç a Catalunya, ja que tots els nens catalanoparlants acaben dominant a un nivell semblant als de les zones de l'estat monolingües la llengua castellana, mentre que els alumnes castellanoparlants tenen greus problemes per expressar-se en català fins i tot després de rebre l'ensenyança en aquesta llengua degut a la creixent castellanització de l'entorn social, amb elements com la televisió, el cinema o els mitjans escrits.
    A més, la majoria de població amb dificultats per expressar-se en català viu a Barcelona i la seva àrea d'influència, la zona més poblada del Principat.
  3. Que en base al segon punt, és el català la llengua que com a pròpia i cohesionadora de la nostra societat, la que necessita de major protecció. En aquest sentit, tornem a reivindicar l'actualització dels decrets que estableixen l'ús de les llengües a l'ensenyament no universitari català, que no es van actualitzar amb la més recent llei de política lingüística i malgrat la intenció de fer del català la llengua vehicular de les aules, no ho estableixen amb claredat ja que presenten llacunes importants que permeten el seu incompliment o el difícil discerniment sobre si es compleixen o no.
  4. Exigim que els nous decrets estableixin de forma clara i inequívoca el català com la llengua vehicular de totes les assignatures excepte les corresponents a altres llengües.
  5. Que deixar a la lliure elecció dels centres d'on sortirà aquesta hora extra de castellà no és una bona via per a una correcta armonització i clarificació del sistema educatiu català.
  6. Que si segons tot sembla indicar, es confirma que el nou decret de la Generalitat farà que es passi del 90% de classes en català de mitjana actuals a un 75%, deixant el 25% restant a llengua castellana i anglès, això serà un error, entre altres coses perquè l'anglès seguirà sent absolutament insuficient mentre que el castellà copsarà la major part d'aquest percentatge sense suposar cap increment substancial de les competències lingüístiques dels alumnes en aquesta llengua.
  7. Exigim als partits polítics ERC i ICV, que es van mostrar contraris al contingut del decret, que s'hi oposin fermament, arribant fins al límit en la seva oposició i sense pensar només en la continuïtat del govern i la manca de discrepàncies externes entre els seus socis, especialment pel que fa al cas del partit independentista, que si vol ser coherent no pot acceptar de cap manera aquest plantejament del govern espanyol i molt menys la pressa de pèl instigada entre el PSOE i el PSC d'acceptar aquest últim els continguts que planteja el primer.
  8. Que en cas d'aprovar-se finalment la tercera hora de castellà, sigui a partir d'un decret del govern espanyol o d'un decret del Govern de la Generalitat, instem als centres educatius i als professors a nivell individual a no complir-la de la mateixa manera que tenim constància que molts centres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona no compleixen correctament amb l'actual model d'immersió lingüística.


PER LA COHESIÓ SOCIAL I LA DIGNITAT NACIONAL: EL CATALÀ, ÚNICA LLENGUA VEHICULAR A LES AULES!

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda