ACTUALITAT

Posicionament d'Estudiants en Acció sobre la tercera hora de castellà

30 de des. 2006


Sobre el contingut del Decret d'Ensenyaments Mínims que està impulsant el govern espanyol i que pretén establir una hora més d'ensenyament del castellà, Estudiants en Acció, després d'un temps de seguiment de la situació, manifesta que:

-Per davant de qualsevol altra consideració, aquest decret vulnera l'Estatut i per tant és un atac al nostre autogovern i la nostra dignitat com a poble.
Sols per això creiem que caldria retirar-lo i deixar a la Generalitat l'establiment del seu contingut. En aquest sentit entenem que la reacció del Govern de la Generalitat de presentar un requeriment d'incompetència ha estat correcta però tova i a més s'ha trigat molt en reaccionar. Exigim al Govern i al Conseller Maragall que a partir d'ara actuïn amb més fermesa en la defensa dels interessos i competències de la Generalitat i arribin fins on calgui per defensar-les. 
-Argumentar que amb la sisena hora el català no es veurà perjudicat és demagògia, ja que aquest no era l'objectiu de la sisena hora, sinó que havia de destinar-se a altres labors. 
-Als estudiants catalans no els calen més hores d'estudi de castellà. Les estadístiques demostren que els estudiants catalans tenen un nivell similar de castellà que els de les zones monolingües i en les proves d'accés a la universitat els estudiants catalans són els que obtenen notes més altes en llengua castellana.  
-Sí l'argument és que cal garantir el bilingüisme, cal potenciar l'ensenyament del català, doncs els alumnes catalanoparlants dominen molt millor el castellà que no pas els castellanoparlants el català.
La llengua que està en perill i retrocés és el català, i per tant la que necessita un ajut més gran per evitar la fractura social. Els nens castellanoparlants  no tenen tants mitjans d'aprenentatge extern del català, ja que als mitjans de comunicació audiovisuals hi predomina el castellà. 
-El català ha de ser la llengua de l'ensenyament per garantir la cohesió social i la integració completa dels nouvinguts. En aquest sentit reclamem l'actualització  i millora del Decret 362/1983 sobre l'aplicació de la Llei 7/1983 de normalització lingüística de Catalunya  a l'àmbit de l'ensenyament no universitari i la Ordre de 8 de setembre de 1983 per la qual es desplega el Decret 362/1983, per tal que s'adaptin a la llei més recent de política lingüística de l'any 1998 i no la de 1983 a la qual fan referència.  
La finalitat de la seva modificació ha de ser  que especifiquin de forma clara i inequivoca que el català és la llengua que cal emprar obligatòriament en l'ensenyament primari i secundari, doncs en l'actualitat la llei persegueix aixo però abusa dels condicionals i de la bona fe que els centres puguin tenir i no garanteix de forma efectiva la immersió al català a l'ensenyament, com està passant darrerament a alguns centres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda