ACTUALITAT

Campanya LOU

1 de des. 2006

Recordem que Estudiants en Acció va fer una campanya d'enviament massiu de correus electrònics a tots els partits polítics del Congrés per reclamar l'acceptació de les esmenes que proposava el sindicat a la nova LOU.

A partir d'avui farem un seguiment de l'evolució de la llei al Congrés
i al Senat i l'actitud de cada partit polític.
Diari de Campanya.
2- Aprovació de la LOU i final de campanya

El passat dia 14 de desembre es va votar al Congrés dels Diputats la reforma de la LOU.


El proppassat dia 29 es va aprobar definitivament la LOU al Congrés dels Diputats.

Davant de l'aprovació d'aquesta reforma, Estudiants en Acció, el sindicat català d'estudiants progressistes, el primer que vol manifestar és el seu profund malestar per la manca de participació democràtica en el procés d'elaboració de la llei, on com sempre, i tot haver-se escoltat en part certes demandes del rectors, s'ha marginat com sempre el col·lectiu més nombrós, els estudiants.

En aquest aspecte, les propostes d'esmenes que es van fer arribar de forma massiva mitjançant una campanya d'enviament massiu de mails a TOTS els partits polítics del congrés per a ésser incloses a la nova LOU, sols van ésser recollides per ERC i ICV, i tombades durant la tramitació per la resta de grups del Congrés.

Les nostres propostes anaven encaminades a augmentar fins a una proporció justa la representació dels estudiants en els òrgans de govern i en l'elecció del rector, a tenir en compte la territorialització i el factor cultural en els organismes d'interlocució del govern amb els estudiants i que per tant hi hagués un organisme d'aquest estil de l'Institut Joan lluís Vives (universitats dels Països Catalans), o en el seu defecte, que l'estatal respectes aquests criteris democràtics i culturals.

Davant aquest final, que no per esperat és menys trist, Estudiants en Acció no pot si no lamentar aquesta actitud antidemocràtica i reclamar de nou que la veu dels estudiants sigui escoltada i que en futures lleis que ens afectin com a col·lectiu, els estudiants siguem escoltats, causa per la qual seguirem lluitant amb totes les eines al nostre abast com ja hem fet en aquesta campanya, i de la que ens podem sentir satisfets de fins on hem arribat malgrat el resultat final.

Pel que respecta la resta dels continguts de la reforma, sobre els quals ja vam fer arribar els nostres posicionaments a través dels claustres universitaris, Estudiants en Acció considera:

De forma molt positiva que les universitats puguin contractar indefinidament els joves investigadorsaixí com que com a màxim el 40% del professorat sigui temporal, tot i considerar que aquest percentatge hauria de ser encara menor.

Absolutament fals que es potenciï l'autonomia universitària. Els avenços en aquest sentit són merament simbòlics. Les universitats encara no tenen el poder suficient com per elles soles decidir quin és el seu propi model i la seva pròpia manera d'encarar els reptes del futur de l'ensenyament universitari.
Absolutament insuficients les competències cedides a les CCAA. Petites coses com la composició del Consell Social i poc més unit a les poques competències autorganitzatives de les universitats mantenen un model massa centralitzat, que ni es defineix com a territorialista (competències als territoris)  ni com a autonomista universitari (lliure organització de cada universitat).

- Que obliga a mantenir òrgans com el Consell Social, on les empreses participen del futur d'un ens públic com la universitat, qüestió a la qual som absolutament contraris.

Coincidim amb els rectors de l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques) en la seva preocupació per la manca d'una memòria econòmica de la llei ni es preveu el finançament de mesures com l'augment de l'activitat docent de molts ensenyaments, que sospitem que hauran d'acabar assumint com en tantes altres coses o els diferents governs dels Països Catalans o les universitats tot i essent una competència estatal, cosa que agreujarà el dèficit econòmic dels nostres territoris, que com a estudiants i ciutadans també patim.

Els avenços en matèria de català, com ara que es tingui en consideració preferent el coneixement del català alhora d'accedir a les universitats catalanes per part de professors i estudiants queden absolutament diluïts i molt poc concretats amb expressions com el "se potenciará", "se tenderá", que no comprometen a res en concret, tot i que valorem el pas endavant que suposen.

El fet que s’hagi incorporat a la llei el criteri pel qual s’ha de tenir en compte les particularitats autonòmiques com el cost de la vida en la distribució de beques és sens dubte un gran pas endavant, però com ja s'ha dit per part del sindicat en la campanya de beques i en la notícia referent a les últimes declaracions de la ministra, el govern espanyol ja ha pres molts cops el pèl al poble català, i per tant no donarem credibilitat a aquests gestos fins que es compleixin.

En conclusió:

La LOU recentment aprovada és sens dubte millor que la que va fer el PP, llei amb la qual no es podia seguir, però no és una gesta gaire meritòria. La reforma s'ha quedat a mig gas i no ha assolit els nivells mínims per a crear un model universitari realment just, democràtic, públic i respectuós culturalment.

En definitiva, benviguts els avenços, però no era això, calia més. 

Seguirem lluitant, de la mateixa manera que instem i seguirem pressionant als polítics per a que els que no ho són encara siguin conscients de les mancances del model universitari a no abandonar aquí la lluita i a impulsar les reformes que calguin per arribar a assolir un model realment modern i que compti amb la participació dels estudiants.
Diari de Campanya.
1- Votació al Congrés 

El passat dia 14 de desembre es va votar al Congrés dels Diputats la reforma de la LOU.

Un cop analitzades les esmenes i el seu resultat, Estudiants en Acció ha decidit fer un seguiment dels canvis que s'hi vagin incorporant a través del Senat i de nou al Congrés, així com les valoracions que en fem com a organització.

Per ara, Estudiants en Acció manifesta que malgrat que el nou text proposat és una millora respecte la LOU vigent (cosa fàcil d’aconseguir), no proposa l'autèntic canvi de model que necessiten les universitats i els estudiants per afrontar amb garanties el futur ni esdevenir institucions realment democràtiques i al servei de la societat.

Després de les esmenes del passat 14 de desembre, els canvis més significatius que s’han de valorar són:
-Les esmenes que va presentar Estudiants en Acció a  tots els grups per augmentar la representació dels estudiants als òrgans de govern i que van assumir ERC i ICV no han estat aprovades.
Això és una mostra del poc avenç que suposa aquesta llei i que la fa difícil d’assumir per la nostra organització.
-A partir d’ara la composició dels Consells Socials la determinaran les Comunitats Autònomes, però les estructures de govern universitari en general segueixen estipulades molt profundament per la LOU sense permetre escollir a cada universitat quin és el sistema que més li convé per ésser eficaç i transparent, de la mateixa manera que es farà amb l’elecció del rector. Això ens donaria més força als estudiants per poder adoptar també el model que creiem més adequat.
-Mesures com l’establiment de preferència del coneixement del català alhora d’accedir a les universitats catalanes tant per part de professors com d’alumnes són valorats molt positivament per nosaltres, però continua establint-se amb termes genèrics com el “se potenciará” “se favorecerá” “se tenderá”, termes condicionals que no estableixen res en concret i que permeten que el seu incompliment quedi impune fàcilment.
 -Pel que fa a les beques, el fet que s’hagi incorporat a la llei el criteri pel qual s’ha de tenir en compte les particularitats autonòmiques com el cost de la vida en la distribució de beques és sens dubte un gran pas endavant, però ja fa anys que hi ha una sentencia del Tribunal Constitucional en aquest sentit i mai s’ha aplicat. Això fa que des d’Estudiants en Acció no es tingui cap confiança en què el govern espanyol ho apliqui, com ha fet en tants altres casos de promeses incomplertes, i seguim reclamant el complet traspàs del fons i la gestió de beques per a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, és a dir, els territoris dels Països Catalans sota domini de l'estat espanyol.
-Continua sense reconèixer-se un marc propi de coordinació universitària basat en els fets culturals-nacionals que permeti donar una autèntica plenitud funcional a l’Institut Joan lluís Vives.

En definitiva, ens trobem amb la típica disjuntiva de si acceptar petites millores o exigir canvis més profunds aprofitant la necessitat del govern d'aprovar una llei d'aquestes característiques.
Per ara, Estudiants en Acció manifesta que aquesta llei suposa una millora però és insuficient, i insta els grups polítics que comparteixen aquesta tesi a forçar una nova negociació amb participació real de tots els agents implicats i no sols dels partits polítics i els rectors en el cas que al Senat i al Congrés no hi hagi nous canvis substancials en algun dels sentits que hem apuntat abans.Enviar un mail prefabricat de suport a la campanya »
Veure les esmenes »

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda