ACTUALITAT

Actuant sobre la Política Lingüística de la UB

10 d’oct. 2006


Estudiants en Acció, en tant que sindicat d'estudiants català, vetlla també pels drets nacionals i lingüístics dels estudiants dels Països Catalans.
Durant la Comissió de Política Lingüística d'avui, on Acció ha estat l'únic sindicat estudiantil present la major part de la sessió dels quatre sindicats amb plaça, s'han començat a gestar un seguit de mesures importants per a la recuperació lingüística dins la universitat.

En primer lloc hem vist amb satisfacció com les demandes i propostes que Estudiants en Acció va fer des del primer dia a en Jordi Matas, Vicerector de Política Lingüística (arribant a fer fins a tres reunions amb ell per a seguir el tema), han començat a donar fruits.

Ens expliquem: vam proposar que per tal que els estudiants puguin triar l'idioma de les classes, els professors ho publiquessin a principi de curs al llibret de prematriculació i fos contractual, és a dir, no se'n poguessin desdir un cop començat el curs encara que hi haguessin Erasmus o algú reclamés un canvi, ja que tenien l'informació al matricular-se.
Aquesta proposta va ser recollida per l'anterior reunió de la Comissió i la va acceptar com a pròpia, malgrat que quan ens varem reunir per primer cop amb el vicerector per proposar-li  encara no s'havien normalitzat els canvis als òrgans de govern i per tant Estudiants en Acció no hi va poder anar.

La decisió, que es va fer arribar per carta a tots els centres, ha començat a aplicar-se a vuit dels centres de la UB amb èxit i amb el compromís de fer que l'any vinent sigui el límit per que s'hi sumin totes les facultats, o a instància nostra es mouran fils per convertir-ho en normativa, un grau més elevat dins la legislació de la UB però més llarga i difícil d'assolir.

Amb això no es fa que el català sigui la llengua vehicular a la universitat (com seria el nostre objectiu) perquè cada professor té llibertat de càtedra, però sí que l'alumne al poder escollir, pot intentar fer l'itinerari en català, i a més s'està procurant que hi hagi com a mínim una opció en català per cada assignatura.

D'altra banda, hem pactat amb els vicerectors de política lingüística i el d'estudiants l'inici de la reforma del reglament de beques de col·laboració per què s'especifiqui que aquells estudiants que vulguin ser becaris en un lloc d'atenció al públic tinguin al menys el nivell C de català, cosa que avui dia depèn de cada unitat convocant de beques i sovint no sempre en benefici de la correcta atenció als ciutadans.

En segon lloc,  hem de destacar i agrair la valentia del vicerectorat, que avui ha sotmés a votació dins la comissió i ha estat aprovada la proposta d'exigir al professorat funcionari de nou ingrés el coneixement del català per accedir a la plaça malgrat els dubtes o interpretacions legals diverses que es poden fer sobre el tema en ser funcionaris estatals. 
Ara la proposta passarà a la Comissió del Professorat, i s'hi s'aprova, com a últim pas, entrarà al Consell de Govern.

Finalment, dir que farem el seguiment i participació de l'esborrany de reglament lingüístic als exàmens que s'ha presentat avui i que hem fet arribar al director del IL3 (formació continua i a distància de la UB) les queixes pels usos lingüístics del seu Institut, on la producció en castellà prima damunt de tot per obrir-se al mercat sud-americà i la producció de cursos en català es veu relegada molts cops a l'espera del finançament per part d'alguna altra institució i sense explicar clarament perquè no es fa una política d'edició multimèdia en les dues llengües al menys.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda