ACTUALITAT

Estudiants en Acció posa el .CAT a la UPF i l'ull sobre Ca l'Aranyó

16 de maig 2006Estudiants en Acció va entrar el dia 9 de maig dues mocions per a ser votades al Claustre de la UPF. 

La primera anava destinada a que la universitats adoptes el punt cat a la seva web, que es fes publicitat d'aquest nou domini i que aquest fos el principal i la resta redireccions.

La segona anava destinat a que els estudiants que ara estan a l'edifici de l'Estació de França i que seran traslladats al nou Campus de Ca l'Aranyó, tinguéssin veu i vot i participació en tot el pla, el disseny de les aules i les dates d'execució i trasllat.

Totes dues han estat aprovades, encara que la primera només parcialment i encara que s'adoptarà el domini .CAT, no serà el principal de la universitat.

Aquí teniu un extracte de la sessió així com el pdf de les mocions presentades.Extracte de la sessió del Claustre universitari del dia 16 de maig del 2006
*2*
Referent a aquesta moció d'Estudiants en Acció
Primer. S'aprova per 91 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions la
següent moció:
Que la Universitat Pompeu Fabra faci els tràmits adients per tal
d'adoptar el domini www.upf.cat en la seva web oficial.
Segon. S'aprova per 86 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions la
següent moció:
Que la Universitat engegui una campanya per donar a conèixer a la
comunitat universitària el nou domini.
Tercer. Amb 22 vots a favor, 46 en contra i 29 abstencions queda
rebutjada la següent moció:
Que el web sigui allotjat en el servidor amb el domini .cat, de forma
que esdevingui la forma estàndar d'accedir al web. Els dominis .es i
.edu seran igualment vàlids com a redireccions.
*3. *
Referent a aquesta moció d'Estudiants en Acció
S'aprova amb 76 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions la següent
moció:
- La presentació als estudiants d'un informe detallat sobre l'estat real
de les obres a Ca l'Aranyó, abans que acabi el present curs acadèmic.
- Que en l'esmentat informe es donin unes dates reals sobre el traspàs
final dels nostres estudis al nou campus. En cas que aquestes dates
siguin impossibles de fixar, volem saber les causes que retarden la
fixació d'aquestes dates, i que en solucionar-se aquestes causes es
presenti un altre informe amb les dates ja fixades.
- Que s'obri un procés participatiu en el que els estudiants puguem
participar en el disseny i la organització de les aules, i en el que
puguem fer arribar a la Universitat quines instal·lacions creiem
necessàries en aquest nou campus.

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda